Logotyp
Bildmontage
Kontakta oss
Adresser
Postadress: Halmstads Idrottshistoriska Förening, Växjövägen 11, 302 44 Halmstad
Mail: halmstadsidrottshistoriska@gmail.com

Styrelse 2019
Ordförande: Ulla Winblad - 035-305 68, 070-631 40 58 eller ulla.winblad@halmstad.se
Vice ordförande: Lasse Blomdahl - 035-510 60, 070-866 56 78 eller flowervalley39@telia.com
Sekreterare: Jan-Erik Andersson - 070-221 85 11 eller janerikand@hotmail.com
Kassör: Stellan Andersson - 035-593 12 eller stellan.andersson@telia.com
Ledamot: Carl Gustaf Kjellman – 070-173 00 66 eller cg_kjellman@telia.com
Ledamot: Christoffer Nolensjö - 073-572 47 94 eller c.nolensjo@telia.com

Hedersordförande: Egon Edström - 035-353 61, 070-561 35 14 eller egon.edstrom@mail.tele2.se

Valberedning
Lars Wirdheim - 070 354 65 54 sammankallande och Ragnar Flyckt - 070 514 71 13